Gömülü 20 Yaş Dişlerinin Cerrahi Çekimi Sonrasında, L-PRF uygulanmasının Ağrı, Şişlik ve Yara İyileşmesi Hızı Üzerine Etkisi.

ONLINE RANDEVU

Daha önce merkezimize geldiniz mi ?

Gömülü 20 Yaş Dişlerinin Cerrahi Çekimi Sonrasında, L-PRF uygulanmasının Ağrı, Şişlik ve Yara İyileşmesi Hızı Üzerine Etkisi.

 • Ağız diş ve çene cerrahisi pratiğinde gömülü yirmi yaş dişlerin cerrahi çekimi en sık uygulanan girişimlerden biridir.
   
 • Gömülü diş çekimini takip eden günlerde görülen ağrı, ödem ve trismus hastaların yaşam kalitesini düşürmekte, iyileşme döneminde iş gücü kaybına bağlı maddi yükleri artırmaktadır.
   
 • Gömülü 20 yaş dişlerinin cerrahi çekimi sonrası oluşan postoperatif komplikasyonları azaltmak ve iyileşme sürecine hız kazandırmak amacıyla pek çok farklı cerrahi teknik ve materyal uygulamaları literatürde tarif edilmiştir.
   
 • Bizde kliniğimizde bu amaçla çekim sonrası ağrı ve ödemi azaltmak ve yara iyileşmesini hızlandırmak amacıyla çekim boşluğuna L-PRF uygulamaktayız.
   
 • Kliniğimizde kullanılan kişinin kendi kanından elde edilen L-PRF, yara iyileşmesi ve bağışıklıkta görev alan kana ait tüm bileşenleri içeren bir trombosit konsantresidir.
   
 • Literatürde daha önce tarif edilmiş olan diğer trombosit konsantrelerinden farklı olarak, L-PRF’nin hazırlanmasında herhangi bir antikoagülan ajana gerek duyulmadığından 2. nesil trombosit konsantresi olarak da isimlendirilmektedir.
   
 • L-PRF’nin elde edilmesi için, hastanın kendi kanı antikoagülan içermeyen 10 ml’lik tüplere alındıktan sonra, bekletilmeden 3000 rpm de 10dk boyunca santrifüj edilir.
   
 • Tüpün ortasında lökosit ve trombositlerden zengin sıkı organize bir fibrin (L-PRF) ağı oluşur, tüpün üst kısmında hücreden fakir plazma, tüpün dibinde ise kırmızı hücreler toplanır.
   

L-PRF başta;

 •  PDGF (trombosit kökenli büyüme faktörü),
 •  TGFb-1 (dönüştürücü büyüme faktörü beta),
 •  IGF (insülin benzeri büyüme faktörü)

olmak üzere bol miktarda büyüme faktörü ve diğer sitokinleri içerir.

 PDGF, TGFb-1 ve IGF yara iyileşmesinde; ilk skar dokusunun oluşumu ve  skar dokusunun maturasyonunda büyük öneme sahiptirler.

Çeşitli trombosit konsantreleri;

 •  Yara iyileşmesini hızlandırmak,
 •  Oluşan skar dokusunu azaltmak,
 •  Yara yerini dış etmenlerden korumak,
 •  Pansuman sayısını azaltmak,
 •  Hasta konforunu artırmak gibi pek çok sebeple plastik cerrahi, ortopedi, dermatoloji, çene cerrahisi gibi pek çok tıp alanında kullanılmaktadır.

Gerçekleştirmiş olduğum akademik çalışmalar ışığında1,2;

 •   L-PRF’in   cerrahi sahanın daha kısa sürede ve daha az defektle iyileşmesine katkı sağladığını1,

Ve bunun yanında L-PRF’in postoperatif dönemde gözlenen ödemi azaltmakta anlamlı etkisi olduğu söyleyebilirim2.

Uzm.Dt. İ. MURAT AFAT 

REFERANSLAR

 1. Afat, Ibrahim Murat, Emine Tuna Akdoğan, and Onur Gönül. "Effects of leukocyte-and platelet-rich fibrin alone and combined with hyaluronic acid on early soft tissue healing after surgical extraction of impacted mandibular third molars: a prospective clinical study." Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery (2018).
 2. Afat, İbrahim Murat, Emine Tuna Akdoğan, and Onur Gönül. "Effects of Leukocyte-and Platelet-Rich Fibrin Alone and Combined With Hyaluronic Acid on Pain, Edema, and Trismus After Surgical Extraction of Impacted Mandibular Third Molars." Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 76.5 (2018): 926-932.